Castellano Català
Logo
pla

1a SESSIÓ:
Germans enfrontats

Entendrem perquè moltes vegades s'enfronten, treballarem la importància de l'escolta però també com adreçar-nos-hi. Així doncs, acompanyar als nostres fills sense caure en el judici, el desmerèixer i evitar que un es pugui sentir menys que l'altre.


2a SESSIÓ:
Un és així i l'altre és aixà. Etiquetes, comparacions

Les etiquetes i les comparacions entre germans sovint formen part del dia dia, i quan les fem servir no ajuden als germans i tampoc en la seva relació. Treballarem eines per poder-nos resistir a comparar, etiquetar de forma desfavorable i desetiquetar, tot fent servir la descripció. Treballarem a través de casos reals.


3a SESSIÓ:
Les baralles

Veurem com acompanyar en la resolució de conflictes, des de la pura confiança cap a ells. Promovent així l'autogestió de conflictes. Treballarem i practicarem com fer-ho, segons nivells d'enuig, ja sigui verbal o si arriben a les mans.

És un cicle de tallers on les sessions van lligades, cada sessió té una durada de 2h i el format per dur-les a terme es pot modificar segons l'interès.